ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΛΗΔΡΑ

Η ΛΗΔΡΑ με γνώμονα τις αξίες της συμβάλλει στην προσπάθεια της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και ανακυκλώνει όλα τα υλικά συσκευασίας, γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών.

Συμμετέχει και καταβάλλει στην ΕΕΑΑ το ποσόν που της αναλογεί για την διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΑΑ τα 8 χρόνια δράσης της εταιρείας έχουν φέρει ήδη τα ακόλουθα αποτελέσματα: