ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO

Η ΛΗΔΡΑ τηρώντας την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, ανανέωσε την Πιστοποιήση ISO

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO   22000:2005